Formularz reklamacyjny


Telefon *
E-mail *
Numery kontrolne (Zobacz przykład) *
Dowód zakupu *
Opis problemu *
Opis żądania *
Zdjęcia *

* Waga wszystkich plików nie może przekraczać 500MB.

* Aby rozpatrzyć reklamację bez konieczności zwrotu produktu, prosimy o dołączenie zdjęć otwartej oprawy bez odkręcania jej od ściany, wykonanych od frontu.

Adres wysyłki *

Wybierz miejsce na mapie w którym zamontowana została oprawa *